Solidariteitskas

De meeste gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. 

Specifieke voorwaarden

Aan de toekenning van subsidie zijn specifieke voorwaarden verbonden. De nadruk ligt op een goede uitvoering van de kerntaken in de gemeente, zoals pastoraat, diaconaat en missionaire activiteiten. 

Dat betekent dat aanvragen die het gemeentezijn veilig stellen of verbeteren, voorrang krijgen. De levensvatbaarheid en de opbouw van de gemeente staan voorop. Daarvoor benodigde veranderingen in de huisvesting die de opbouw van de gemeente ten goede komen, worden zeker meegewogen.  

De noodzaak tot samenwerking

Soms kan het delen van een predikantsplaats, of een beroep op andere kerkelijke werkers een goede oplossing zijn. Bij de uitvoering van de Solidariteitskas wordt hier krachtig op aangedrongen. 

Voor Lutherse gemeenten

Voor de Evangelisch-Lutherse gemeenten heeft de synode besloten om een apart bedrag te reserveren om de Lutherse traditie in ere te bewaren en uit te dragen. Het gaat vaak om kleinere gemeenten met een kwetsbare financiële positie. Op basis van een beleidsplan waaruit blijkt dat revitalisering mogelijk is, kunnen zij een tijdelijke bijdrage uit de Solidariteitskas aanvragen.  

17
 keer aangeraden
  • Printen