Agendaoverzicht

Paascollecte JOP
20 apr 2014 00:00

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze Paaszondag gecollecteerd voor Jongerenorganisatie Protestantse Kerk (JOP): Help JOP het Paasverhaal door te vertellen.

Verband van Friese Voorgangers
23 apr 2014 09:30 - 12:00
Verkendag (middag) Nijkerk
23 apr 2014 14:30 - 21:30
Naar agendaoverzicht