Agendaoverzicht

Vergadering Generale Synode (april 2014)
24 apr 2014 - 25 apr 14

De Generale Synode van de Protestantse Kerk vergadert in De Werelt (Lunteren).

Naar agendaoverzicht